Samen in 2018 en samen in 2019

19-12-2018

De decembermaand is een periode van (zelf)reflectie. Dat geldt voor iedereen persoonlijk, maar ook voor DOCFactory als bedrijf. Wat is er in 2018 gebeurd, wat willen we meenemen? Tegelijkertijd kijken we vooruit: wat willen we neerzetten in 2019, wat willen we bereiken?

We kijken met genoegen terug op 2018. We hebben met zijn allen mooie projecten gerealiseerd in goede verstandhouding én samenwerking met onze opdrachtgevers. We zijn gegroeid en hebben meerdere nieuwe collega’s  welkom geheten.

‘Archiefwerk is mensenwerk’, aldus onze projectmanagers. Een archief of informatie-huishouding wordt gevormd door mensen, voor mensen en wordt door ons geordend en toegankelijk gemaakt. Dit gebeurt in goed overleg met de opdrachtgever en in samenwerking met de medewerkers ter plekke. DOCFactory pakt in de regel projecten in teamverband aan.

Goed kunnen samenwerken en communiceren zijn dan ook belangrijke eigenschappen van onze professionals. Bij het werven van nieuwe collega’s kijkt DOCFactory naar kennis en ervaring, motivatie en of iemand een goede teamplayer is. Wij willen mensen in hun kracht zetten en laten werken. Ieders talenten en krachten waarderen, zodat deze tot hun recht komen en elkaar aanvullen.

Een opdrachtgever kijkt niet naar alleen de ‘harde waarden’, zoals een goed projectplan of de kosten. Hij waardeert ook de ‘zachte waarden’: krijg ik mensen die goed met elkaar en met de collega’s ter plekke kunnen samenwerken? Onlangs kregen we nog een heel mooi compliment: “Jullie collega heeft de goede sfeer in het team teruggebracht”. Ook een eerlijk en constructief overleg over de
(on-)mogelijkheden om een project tot stand te brengen wordt gewaardeerd.

Wat waarderen onze eigen collega’s in het werken bij DOCFactory? Een rondvraag levert onderstaande reacties op.


Edith van Dasler“Wij zijn er voor de medewerkers, we stellen de relatie met de klant centraal en plezier in ons werk is heel belangrijk”. Bij DOCFactory is dit het devies en ook werkelijkheid. Ik krijg veel vertrouwen en hulp als ik daarom vraag. We hebben veel lol samen en, dit heb ik letterlijk ondervonden, ik krijg steun wanneer het persoonlijk wat minder gaat.


Sander Wassing: Papieren erfgoed ontsluiten en toegankelijk maken voor onderzoek behoort momenteel tot mijn dagelijkse bezigheden. Minstens zo belangrijk als het werk zelf is de vertrouwensrelatie met de instantie die dit uit handen geeft. Bij DOCFactory realiseert men zich dit terdege en vormt het een hoeksteen van de bedrijfsfilosofie. Daarom werk ik bij dit mooie bedrijf!


Annemarie de Vries: Waarom ik blij ben met DOCFactory?  Allereerst vanwege de variatie in projecten die ik doe. Daardoor doe ik ervaring op met alle aspecten van het Archiefwerk.  Daarnaast is DOCFactory een "platte" organisatie; de lijnen zijn kort. Daardoor is het makkelijk overleggen als dat nodig is. Je staat er bij een project niet helemaal alleen voor omdat je kunt terugvallen op collega's. Werken bij DOCFactory is praktijkgericht waarbij gedacht wordt in oplossingen en waar je kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen.


Ronald SchutSinds juni 2017 werk ik bij DOCFactory. In 2016 werkte ik middels een van-werk-naar-werk traject aan een archiefproject bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. DOCFactory begeleidde dit project en kon mensen in het vakgebied gebruiken. Zodoende kon ik de overstap maken. Wat mij opvalt, is dat de DOCFactory-medewerkers een brede kennis in huis hebben en zeer uiteenlopende projecten verzorgen. Inmiddels heb ik voor diverse opdrachtgevers gewerkt en kon ik in betrekkelijk korte tijd veel ervaring opdoen. Daarbij kan ik altijd een beroep doen op de know-how en ervaring van mijn collega's.


Antony Fokker over zijn overstap als ZZP-er naar DOCFactory: Voor mij gaat het om plezier in het werk en daar horen collega’s bij! De band met opdrachtgevers is anders dan de band met collega’s. In dat opzicht is mijn overgang naar DOCFactory voor mij een warm bad geweest: heerlijk om een gezamenlijk uitje te hebben, om met gelijkgestemden te overleggen over de goede project-aanpak, om klussen te doen die ik als ZZP-er nooit had kunnen binnenhalen. Nee, geen moment spijt van de overstap!


Onze voornemens voor 2019 zijn dan ook: voortgaan op de ingeslagen weg en samen aan de slag met uitdagende projecten.