Onze diensten

Creatieve oplossingen

DOCFactory staat voor creatieve oplossingen. Oplossingen in die zin dat wij – daarbij altijd geldende wet- en regelgeving in acht nemend – ons in de samenwerking met u niet primair laten leiden door wat u met uw informatie moet, maar vooral door wat u er mee wilt en kunt. Dat informatie voor u werkt in plaats van andersom.

Waar het ons bovenal om gaat, is dat u uw informatie op andere waarden leert beoordelen dan alleen wettelijke voorschriften en regelgeving. Dat u anders naar informatie gaat kijken. En dat u nog meer tot het inzicht komt van welke waarde informatie is voor uw organisatie.

Iedere klant is bij ons even belangrijk