Ondersteuning in tijden van onrust en crisis

DOCFactory, ook ondersteunend in tijden van onrust en crisis

Als alles binnen de organisatie op volle toeren draait om een crisis te boven te komen en de maatschappij in onrust verkeert, dan weet je dat er vragen gesteld gaan worden binnen het kader van de Wet Open Overheid (Woo).* Maar voor de organisatie is er helemaal geen tijd, laat staan capaciteit om snel binnen de huidige crisis verzoeken te beantwoorden. Wat dan te doen?

Wettelijk gezien is de organisatie verplicht binnen een relatief kort termijn van vier weken de Woo-verzoeker de door hem of haar gewenste informatie te geven.

Ook hier kan DOCFactory ondersteuning bieden. In tijden van crisis wordt er wat minder nagedacht over het opslaan van informatie en dat gaat ten koste van de ontsluiting van data. Snel zoeken in bergen digitale documenten is dan een uitdaging. Gelukkig weten onze informatiespecialisten de juiste tools in te zetten en vervolgens de juiste informatie op tijd klaar te zetten. De juristen kunnen zich dan over de beantwoording van Woo-verzoeken buigen en de (al dan niet gelakte) documenten openbaar maken.

Onze collega’s kunnen werken onder hoge (tijds)druk, zoeken naar manieren om het proces te verbeteren, maar weten het ook zo te verantwoorden dat de organisatie het zelf weer kan oppakken na de crisissituatie. Ook daar staan we voor.

* Heeft de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) per 1 mei 2022 vervangen.