Overheid

Advies overheid

Wij geven advies aan de rijksoverheid, provincies en lokale overheden, zodat zij voldoen aan wet- en regelgeving en het informatiebeheer van de juiste kwaliteit is. Wij denken voortdurend met u mee. Kenmerkend voor onze diensten is dat zij passen bij uw organisatie en zijn afgestemd met belanghebbenden.

Het doel van een efficiënte informatiehuishouding is om verantwoording af te kunnen leggen en de rechtzoekende burger van de juiste informatie te voorzien. Ook is het van belang om informatie langdurig te bewaren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en het cultuur-historische belang.

Meer weten of nadere informatie ontvangen? Neem contact met ons op!

contact