KPI check

Informatie KPI’s? Check!
Horizontale verantwoording? Check!
Provinciaal toezicht? Check!

“Met de KPI Check van DOCFactory een praktisch overzicht”

Uw archief KPI’s op orde

Meer ‘eigen verantwoordelijkheid’ van overheidsorganisaties staat centraal sinds de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht. Deze wet regelt de vermindering van de bureaucratische druk op overheidsorganisaties en de naleving van wet- en regelgeving. Wat betekent dit in de praktijk? Enkele voorbeelden:

 • U bent (als organisatie) zelf verantwoordelijk voor de eigen (interne) inspectie en toezicht en de juiste uitvoering van uw informatietaken.
   
 • Het College van Burgemeester en Wethouders legt verantwoording af over de naleving van archiefwet- en regelgeving en het beheer van de informatiebestanden aan de gemeenteraad (horizontale verantwoording), de gemeenteraad op haart beur controleert de taakuitvoering door het College.
   
 • De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht (achteraf) op het constateren van eventuele taakverwaarlozing en het hierop acteren door de gemeente. Dit toezicht vindt onder meer plaats op basis van de door de gemeente aangeleverde informatie.

De nadruk op eigen verantwoordelijkheid staat voorop met bijbehorende eigen inspecties en verbeteracties binnen elke soort overheidsorganisatie.

VNG biedt Kritische Prestatie Indicatoren

De VNG heeft gezorgd voor een handreiking om gestructureerd en effectief invulling te geven aan deze horizontale verantwoording in de vorm van de ‘Kritische Prestatie Indicatoren’. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft vastgesteld dat wanneer een organisatie deze informatie KPI’s correct invult, de organisatie voldoet aan de informatieverplichting aan de provincie. Andere manieren zijn ook toegestaan, maar de KPI’s worden inmiddels beschouwd als een model informatiekader.

Specialistische kennis is een vereiste

Het invullen van de KPI’s en opstellen van alle bijbehorende bijlagen, vereist specialistische expertise. DOCFactory is hiervoor dé partij die ervoor zorgt dat u voor uw organisatie en de provincie alle benodigde informatie op de juiste manier inzichtelijk maakt.

Doe de KPI Check van DOCFactory

DOCFactory heeft een succesvolle methode ontwikkeld voor uw KPI-traject: de KPI Check. Wij toetsen gestructureerd en efficiënt de huidige stand van zaken van uw archiefbeheer. Uiteraard op basis van de nieuwste KPI’s van de VNG, de bijbehorende handreiking en daarvoor beschikbare checklist.

Na de KPI Check van DOCFactory heeft u:

 • een correct en volledig ingevulde KPI-vragenlijst
 • een (concept) jaarverslag over de archiefzorg en het informatiebeheer van uw organisatie, gebaseerd op het Model jaarverslag KPI’s, inclusief:
  • de resultaten van de KPI-meting;
  • conclusies en aanbevelingen;
  • overzicht van vervolgacties voor optimalisatie van de informatiezorg en het informatiebeheer.

Informatieverplichting voldaan? Check!

Hiermee heeft u het juiste materiaal in handen waarmee u bijvoorbeeld het College van Burgemeester en Wethouders kunt informeren. Tevens kan het College met dit verslag de Gemeenteraad én Gedeputeerde Staten adequaat en volledig informeren. U voldoet op de juiste en gewenste manier aan uw informatieverplichting in het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt).

Waarom kiezen voor DOCFactory?

DOCFactory hanteert een pragmatische methode die gebaseerd is op onze uitgebreide ervaring met het toetsen van de staat van de overheidsinformatie. Tevens is DOCFactory dé specialist op het gebied van informatiemanagement. Het is ‘ons ding’. We hebben de kennis en ervaring, de passie voor het vak en de mensen in huis om deze uitdaging tot uw succes te maken.

De DOCFactory KPI Check: snel en eenvoudig

Op basis van onze kennis, ervaring en bewezen methoden beschikt u al binnen één maand over de resultaten van de KPI Check. Geen eindeloos proces, maar een snelle, praktische en voordelige oplossing.

Meer weten?
Neem contact met ons op via 070-8200371, info@docafctory.nl of via het contactformulier.

contact

Deze productbrief kunt u ook als PDF downloaden - klik daarvoor hier.