Management

Management door DOCFactory

Organisaties, beter gezegd, de mensen  daarvan begeleiden, daar gaat het ons om. Vooruithelpen tegen de achtergrond van een zich steeds verder ontwikkelende informatievoorziening.

Over dat informatiemanagement, wat is de plaats ervan binnen uw organisatie? En de rol, de functie? Nu, maar zeker ook met het oog op de toekomst? Wezenlijke, zeer wezenlijke vragen. Die gefundeerd beantwoord zullen moeten worden.

Daarbij nemen wij u graag bij de hand. Om samen met u te bepalen wat u wilt, kunt en moet met informatiemanagement. We stellen doelen, stap voor stap haalbare doelen.

De instrumenten die wij daartoe kunnen inzetten, zijn:

  • projectmanagement
  • verandermanagement
  • coaching
  • interim management