417e verjaardag Amsterdamse Beurs bekroond met overdracht historische archieven

21-03-2019

Woensdag 20 maart jl. vierden Euronext Amsterdam en Stichting Capital Amsterdam (SCA), de bewaker en promotor van het Nederlandse beurserfgoed, de 417e beursverjaardag van de Amsterdamse Beurs. Exact op die dag in het 1602 ging de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) namelijk naar de beurs, waarmee in Amsterdam de eerste aandelenbeurs ter wereld ontstond.

Jessica Dijkman, secretaris van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA), startte woensdag de viering door om 9.00 uur de beurs te openen met de bekende slag op de gong.

Dat mevrouw Dijkman de gong ceremonie uitvoerde had een specifieke reden: juist op de 417e verjaardag is met de ondertekening van de overeenkomsten formeel de overdracht bestendigd door SCA aan het NEHA van een tweetal unieke historische collecties:

  • het Historische Fondsenarchief met dossiers van duizenden voormalige beursfondsen (1850-1996), circa 400 strekkende meter;
  • de Historische Prijscouranten van de beurs (1796-2009).

De ondertekening van de overeenkomst door mevrouw Dijkerman
en Joost van der Does de Willebois, voorzitter SCA

De ondertekening voor de overdracht van het Fondsenarchief vormt een mooie bekroning voor de werkzaamheden die DOCFactory in opdracht van SCA in het verleden heeft verricht in het kader van het in goede, geordende en toegankelijk staat brengen van dit archief.

Zie voor meer informatie: