Maak een einde aan de informatieovervloed!

12-04-2019

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie. Bij het vorige onderzoek, 4 jaar geleden, was dit nog 24%.

Met name onder het management is de overvloed aan (te)veel informatie groot. Bijna de helft geeft in het onderzoek aan zoveel informatie op een dag te moeten verwerken, dat dit nauwelijks vol te houden is. De zorg, ICT en onderwijs vormen negatieve uitschieters, met 60%. Met name mensen met een bestuursfunctie, juridisch beroep en administratieve functie ervaren overlast. Er is nauwelijks onderscheid tussen mannen of vrouwen die te kampen hebben met informatieovervloed, namelijk respectievelijk 28% en 29%.

Informatieovervloed heeft overigens wel een grote invloed op de werktevredenheid: van degenen die aangeven moeite te hebben met de overvloed aan informatie is 66% tevreden over de arbeidsomstandigheden, terwijl dit bij de personen die niet of nauwelijks het hoofd moeten bieden aan informatieovervloed dit 75% is. Ook zijn van de eerste groep meer personen genegen om een andere werkgever te zoeken: 57%. 30% heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden. Bij de tweede groep, dus de personen die niet of nauwelijks informatieovervloed ondervinden op hun werk is dit respectievelijk 44% en 24%.

DOCFactory beschikt over de kennis en expertise om samen met u informatie te stroomlijnen, te structureren en efficiënt(er) in te zetten, om te voorkomen dat deze informatieovervloed ontstaat. Ook in die gevallen dat er als sprake is van een informatieovervloed kunt u een beroep op DOCFactory doen om deze te bestrijden en in te dammen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze website, mail (info@docfactory.nl) of telefoon (070-8200371).

Zie ook: