Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

17-04-2019

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.

Zo geldt voor het online plaatsen van werken, zoals foto’s, de Auteurswet. Deze wet, die dateert uit 1912, beschermt op verschillende niveaus de auteursrechten van de maker, zoals de fotograaf. En zelfs als auteursrechten zijn verworven, bestaan er nog regels waaraan de nieuwe eigenaar zich dient te houden.

De Auteurswet heeft als belangrijkste eigenschap dat het auteursrecht pas 70 jaar na het overlijden van de maker of publicatie laat vervallen. Tot die tijd zijn werken beschermd, danwel dienen de rechten van de maker van een werk te worden gerespecteerd, hoe complex deze dan ook mogen zijn. Denk hierbij aan termen als portretrecht en persoonlijkheidsrechten.

Het auteursrecht is een factor van betekenis voor organisaties, zoals erfgoedinstellingen, die hun collectie online toegankelijk maken, zoals via een beeldbank, hetgeen volgens de Auteurswet een nieuwe publicatie is. Hiertoe dient toestemming te zijn verkregen of dient het werk tot het publieke domein te behoren. In de praktijk blijkt dit regelmatig onbekend te zijn, waardoor het auteursrecht wordt geschonden. Het achteraf offline halen van beschermde werken biedt overigens geen oplossing, doordat de schending dan al heeft plaatsgevonden.

Om snel inzicht te krijgen in de staat van collecties inzake auteursrechten, heeft DOCFactory de Tool Auteursrecht ontwikkeld. Door middel van een unieke bevraging en beantwoording aan de hand van cijfers kan op eenvoudige en snelle wijze worden weergegeven in welke mate (de collectie van) een instelling al dan niet voldoet aan de vereisten van de Auteurswet, met andere woorden, in welke mate (de collectie van) een instelling is blootgesteld aan risico’s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Glebbeek, via 070-8200371 of info@docfactory.nl.