Fondsenarchief Stichting Capital Amsterdam

Stichting Capital Amsterdam is een onafhankelijke stichting die als doel heeft om het maatschappelijk en economische belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland uit te dragen en te bevorderen. Hiermee wil de stichting de rijke beurstraditie van Nederland in het algemeen, en Amsterdam in het bijzonder, tastbaar en levend houden. Daartoe verricht de stichting diverse activiteiten waaronder:

  • Promotionele en publicitaire activiteiten;
  • Onderzoeks- en educatieve activiteiten;
  • Een erfgoedfunctie ten aanzien van het Nederlandse en Amsterdamse Beurserfgoed.

Een belangrijk en uniek archiefbestand binnen de laatstgenoemde context is het zogenaamde Fondsenarchief, dat teruggaat tot aan de tweede helft van de 19e eeuw. Dit archief bevat de gegevens van alle aan de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde fondsen waarvan op enig moment de notering is beëindigd.

In het kader van het lange termijn behoud van dit archiefbestand en het verbeteren van de toegankelijkheid hierop, heeft de Stichting Capital Amsterdam aan DOCFactory opdracht verstrekt om het archiefbestand in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen.

Een team van informatiespecialisten van DOCFactory heeft zich gedurende een periode van acht maanden gewijd aan het realiseren van deze doelstellingen. Dit gebeurde enerzijds door het verwijderen van materiaal dat een langdurig behoud van het archief in de weg stond en het ompakken hiervan in zuurvrije omslag en archiefdozen, anderzijds door het verbeteren en verrijken van de gegevens in het Fondsenarchief.

Het project is in goede samenwerking met de Stichting Capital Amsterdam en de Euronext Amsterdam uitgevoerd en binnen de daarvoor geplande tijd en begroting verwezenlijkt. Over de aanpak, de samenwerking en het eindresultaat zijn wij dan ook tevreden. 

Cherelt Kroeze
Secretaris Stichting Capital Amsterdam

www.capitalamsterdam.com 
www.beursgeschiedenis.nl


Terug naar overzicht