Ronald Schut

|

Informatiespecialist

Na het doorlopen van de HBO-opleiding Bibliotheek en Documentatie was Ronald werkzaam in de bedrijfsbibliotheek van het Havenbedrijf Rotterdam. Samen met het team heeft hij de bibliotheek tot een digitaal kenniscentrum omgevormd, waarbij “informatievoorziening-op-maat” een centrale plaats in de dienstverlening kreeg.

Vervolgens werkte Ronald aan het ontwikkelen van een bedrijfsbreed CRM-bestand en aan een archiveringsproject bij de IDM-afdeling.

Na het voltooien van een omvangrijk en gevarieerd archiveringsproject bij de Kamer van Koophandel, behaalde Ronald het diploma Recordbeheerder en maakte hij de overstap naar DOCFactory. Inmiddels is hij thuis in archiveringsprojecten bij (semi)overheid en bedrijfsleven. Ronald heeft plezier in het gezamenlijk werken aan projecten en zet zich graag in voor het ordenen en toegankelijk maken van informatie.