Referentie Waterschap Brabantse Delta

26-01-2023

DOCFactory heeft Waterschap Brabantse Delta ondersteund bij het inventariseren en bewerken van de archieven van de drie voormalige waterschappen.

De medewerkers van DOCFactory droegen bij aan de zorg voor de selectie, inventarisatie en materiële verzorging van de dossiers. De inventarissen van de aanvullingen werden samengevoegd met de inventarissen van de geïnventariseerde archiefbestanden en van een inleiding voorzien.

U treft de referentie van Waterschap Brabantse Delta aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.