Referentie gemeente Meierijstad: de informatiehuishouding op orde

07-02-2023

DOCFactory heeft de gemeente Meierijstad ondersteund bij de realisatie van een verbeterplan.

Als gevolg van de fusie waaruit gemeente Meierijstad is ontstaan zijn achterstanden ontstaan in het informatiebeheer. Om dit weg te werken en de informatiehuishouding in de toekomst op orde te houden is er in 2019 een verbeterplan opgesteld, gebaseerd op een Roadmap. Dit verbeterplan bestond uit 4 actielijnen en een meerjarenplanning.

U treft de referentie van de gemeente Meierijstad aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.