Referentie Waterschap Brabantse Delta

Nederland telt drieëntwintig waterschappen. Waterschap Brabantse Delta is er daar een van. Brabantse Delta bestaat sinds 1 januari 2004, na samenvoeging van het Hoogheemraadschap West-Brabant met de waterschappen Het Scheldekwartier, Het Land van Nassau, Mark en Weerijs en Dongestroom.

In 2022 startte de inventarisatie en verdere bewerking van de archieven van drie voormalige waterschappen: Aa of Weerijs, De Markgronden en De Bovenmark. Dit waren aanvullingen op eerder geïnventariseerde archiefbestanden van deze waterschappen.

Voor de werkzaamheden werd door Brabantse Delta externe capaciteit en deskundigheid ingeschakeld. Medewerkers van DOCFactory droegen bij aan de zorg voor de selectie, inventarisatie en materiële verzorging van de dossiers. De inventarissen van de aanvullingen werden samengevoegd met de inventarissen van de geïnventariseerde archiefbestanden en van een inleiding voorzien.

Waterschap Brabantse Delta kijkt met tevredenheid terug op de prettige wijze van samenwerken en communiceren met DOCFactory.

Carlo Buijsrogge
Senior-medewerker DIV


Terug naar overzicht