Referentie Stadsarchief Almere

12-03-2024

Stadsarchief Almere heeft zichzelf als doel gesteld om als gemeentelijke archiefbewaarplaats voor de 8e grootste stad van Nederland zo volledig mogelijke informatie over de (geschiedenis van de) stad te bieden aan haar bewoners, onderzoekers en andere geïnteresseerden.


Om deze uitdagingen op juiste wijze het hoofd te kunnen bieden, heeft het stadsarchief meerdere malen een beroep gedaan op de expertise van DOCFactory.


Een ander vraagstuk betrof het uitwerken het proces van overbrenging van gemeentelijke archieven naar onze archiefbewaarplaats.

Stadsarchief Almere heeft de pragmatische werkwijze, professionele en tegelijkertijd persoonlijk aanpak, van DOCFactory als zeer prettig ervaren en kijkt met genoegen terug op de samenwerking.

U treft de referentie van Stadsarchief Almere onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.