Referentie Stadsarchief Almere

Stadsarchief Almere heeft zichzelf als doel gesteld om als gemeentelijke archiefbewaarplaats voor de 8e grootste stad van Nederland zo volledig mogelijke informatie over de (geschiedenis van de) stad te bieden aan haar bewoners, onderzoekers en andere geïnteresseerden. Dit is niet alleen vanuit het gemeentelijk archief, maar ook vanuit particulieren, zoals inwoners en organisaties. Ondanks een historie die “slechts” 40 jaar teruggaat, betekent dit dat Stadsarchief Almere met een kleine formatie de nodige uitdagingen dient aan te gaan.

Om deze uitdagingen op juiste wijze het hoofd te kunnen bieden, heeft het stadsarchief meerdere malen een beroep gedaan op de expertise van DOCFactory. Een vraagstuk waarbij DOCFactory heeft geadviseerd betrof het ontwikkelen van een pragmatisch beleid rond auteursrechten, met als doel het kunnen tonen van unieke werken op de website en bij tentoonstellingen. Dit leidde onder meer tot de tentoonstelling Almere Boven (georganiseerd door Michel Langendijk).

Een ander vraagstuk betrof het uitwerken het proces van overbrenging van gemeentelijke archieven naar onze archiefbewaarplaats. Dit leidde tot een handboek waarin niet alleen de benodigde procedures zijn omschreven, maar eveneens de verantwoordelijkheden, eisen en checklists. Daarnaast is via een Quick Reference Card op laagdrempelige wijze dit proces toegankelijk gemaakt voor de Almeerse ambtenaren.

Stadsarchief Almere heeft de pragmatische werkwijze, professionele en tegelijkertijd persoonlijk aanpak, van DOCFactory als zeer prettig ervaren en kijkt met genoegen terug op de samenwerking.

Erin Jansen

Stadsarchivaris Almere


Terug naar overzicht