Referentie NVAO

08-06-2020

De NVAO wilde als gevolg van de verdergaande digitalisering van de werkprocessen formeel de omslag maken naar digitaal werken. Deze noodzaak werd gevoed door een verhuizing, waarbij in de nieuwe huisvesting geen ruimte meer was voor het uitgebreide papieren archief dat in bijna twee decennia was opgebouwd.

In opdracht van de NVAO heeft DOCFactory de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
a. Begeleiding van de (beperkte) bezetting van de DIV/archief in het ontwikkelingsproces;
b. voorbereiding van de formele overgang van analoog naar digitaal werken en
c. bewerking van het papieren archief: inventariseren en schonen.

U treft de referentie van NVAO aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.