Referentie Haag Wonen

30-03-2021

Haag Wonen, één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag, heeft DOCFactory verzocht nader onderzoek te doen naar de (toegevoegde) waarde en rol van records management binnen de organisatie. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het inrichten van een adequate (digitale) informatiehuishouding. 

U treft de referentie van het Haags Wonen aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.