Wet Open Overheid door de Tweede Kamer

28-01-2021

Na vele, vele jaren en de nodige wijzigingen is het dan eindelijk zover, de initiatiefwet Wet Open Overheid (WOO) is door de Tweede kamer aangenomen. En hoe welkom deze wet is, blijkt onder andere weer uit conclusies in de rapportage Ongekend Onrecht van de Commissie van Dam, die de transparantie en informatievoorziening bij de betrokken overheidsinstanties als ver onder de maat beschouwt.

Als deze wet van kracht wordt (de wet moet nog door de Eerste Kamer) dan vormt deze een stuwende motor om de informatiehuishouding verder te verbeteren en op orde te brengen binnen alle overheidslagen in Nederland. De verplichte actieve openbaarmaking die is vastgelegd in de WOO  kan immers niet worden gerealiseerd als je niet weet wat er is en waar. Ook kan actieve openbaarmaking niet zonder authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de informatie. De WOO geeft ons vier jaar de tijd om de boel op orde te brengen.

Met alle bestuurlijke aandacht en de middelen die zijn toegezegd, kunnen we er binnen ons vakgebied op strategisch, tactisch en operationeel goed de schouders onder zetten. Wenst u daar ondersteuning bij? We zijn u graag van dienst!