Haag Wonen

Haag Wonen, één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag, heeft in de afgelopen jaren goede stappen gezet bij het inrichten van een adequate (digitale) informatiehuishouding. Om deze nog verder te stroomlijnen en professionaliseren had Haag Wonen de behoefte aan een onderzoek naar de (toegevoegde) waarde en rol van records management binnen de organisatie.

Om de informatiehuishouding in kaart te brengen heeft DOCFactory een brede en diepgaande informatiescan middels interviews met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie uitgevoerd.  Resultaat van het project is dat Haag Wonen beschikt over gedetailleerd inzicht in de huidige stand van de informatievoorziening én over uitgebreide aanbevelingen voor het implementeren van de records management principes binnen de organisatie op de korte, middellange en lange termijn. Dit is inclusief verduurzaming, bewustwording, compliance en information governance.

De opgeleverde rapportage stelt Haag Wonen in staat om vervolgstappen te zetten in de verdere professionalisering en structurering van de informatievoorziening, waarbij deze een nog centralere plaats zal innemen binnen de organisatie.

DOCFactory heeft Haag Wonen inhoudelijk hierbij op deskundige wijze ondersteund en geadviseerd, men kijkt dan ook met volle tevredenheid terug op dit project.

Arjen Barneveld

Informatiemanager
Haag Wonen


Terug naar overzicht