Overdracht historisch archief HTM aan Haags Gemeentearchief een feit

20-11-2019

Op 18 oktober jl. vond tijdens een bescheiden bijeenkomst in de Haagse tramtunnel de officiële overdracht plaats van een deel van het historische archief van HTM aan het Haagse Gemeentearchief. Ook werd de tentoonstelling “Wegwezen” geopend vanwege het 15-jarige bestaan van de bekende tramtunnel.

De bijeenkomst werd geopend door de gemeentearchivaris van Den Haag, Ellen van der Waerden. Daarna nam Jeroen Groenendijk, ondernemingssecretaris van HTM het woord, waarbij hij zijn toehoorders kort door het verleden van de HTM leidde.

Mevrouw van der Waerden beschreef vervolgens dat het Haags Gemeentearchief (HGA) verguld is met het beheer van in totaal 23 strekkende meter aan historisch archief dat afkomstig is van HTM. De laatste tranche was recentelijk overgedragen, nadat DOCFactory dit deel materieel had verzorgd en beschreven.


Met de onthulling van de oprichtingsakte van HTM uit 1887 werd geformaliseerd dat HGA het historische archief van HTM in beheer heeft genomen. De onthulling werd gezamenlijk door de heer Groenendijk en de Haagse wethouder voor Cultuur en Mobiliteit, Robert van Asten, gedaan. Overigens memoreerde de heer Van Asten dat hij “ook wethouder van archieven” is.

De heer Van Asten vestigde in zijn toespraak vervolgens de aandacht op het 15-jarige bestaan van de bekende Haagse tramtunnel, die wordt gevierd met de tentoonstelling “WEG WEZEN! Den Haag in Beweging”. Deze tentoonstelling bestaat uit een reeks historische afbeeldingen uit de collectie van HGA die worden getoond in de tramtunnel. Tot slot ging de wethouder in op de mobiliteitsissues waar zijn gemeente zich in de toekomst over mag buigen.

Zie ook de referentie van HTM.