Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

30-01-2020

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen. Schrijver is prof. dr. Eric Ketelaar, emeritus Hoogleraar Archiefwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig Algemeen Rijksarchivaris.

In het boek gaat Ketelaar in op de invloed die de uitdagingen, patronen en normen uit het dagelijkse leven hebben op de praktijk van het archiveren, en vice versa. Ketelaar behandelt de geschiedenis van het archiveren en probeert de motieven te achterhalen van mensen die zich hiermee bezig hielden. Dit gebeurt aan de hand van meerdere domeinen, zoals overheden, kerken, handel, industrie en technologieën. Ketelaar probeert eveneens te achterhalen in hoeverre deze archiefpraktijken typisch Nederlands waren.

Het e-boek, dat mede mogelijk is gemaakt door DOCFactory, is gratis te downloaden via de volgende link: https://archivistics.home.blog/2019/12/14/new-e-book/.