Bijdrage DOCFactory aan PPS met minsterie EZ en Belastingdienst

05-04-2013

Het ministerie van EZ en de Belastingdienst tekenen voor een proef publiek-private samenwerking: PPS Harmonia

Medewerkers aan een andere baan helpen, en een veelvoud aan medewerkers werkervaring op laten doen bij een andere organisatie. Dat is de ambitie van het project “PPS Harmonia”, dat zich richt op medewerkers in het vakgebied Informatievoorziening.

De ondertekening van een samenwerkingsconvenant door verschillende partijen uit het bedrijfsleven en de overheid op woensdag 13 maart jl. markeerde de start van een in eerste instantie kleinschalige proef waarin 15 medewerkers uit het vakgebied Informatievoorziening een jaar lang de kans krijgen werkervaring op te doen binnen én buiten de eigen overheidsorganisatie. Het gaat om medewerkers van zowel EZ als de Belastingdienst.

Een publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van mobiliteit is uniek. De combinatie van bedrijfsleven en overheid levert voor alle partijen voordelen op.

Doel van de proef is door de combinatie van buiten de eigen organisatie werken en bij-omscholing, zowel de vakbekwaamheid te bevorderen als de mobiliteit van de medewerkers. De ambitie is dat alle medewerkers die in de proef stappen zich ontwikkelen en dat minimaal vier medewerkers een andere baan vinden. Programmaleider Wilbert Hoffstädt: “Wat dat betreft maken we meteen een mooie start, want op dit moment hebben zich al 30 mensen aangemeld, en deze maand vindt de eerste uitwisseling plaats tussen medewerkers van de Belastingdienst en het ministerie van Economische Zaken.”

De betrokken partijen zijn de Centrale Facilitaire Dienst van de Belastingdienst, de Directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Economische Zaken en partijen uit het bedrijfsleven werkzaam op het gebied van informatiedienstverlening: DOCFactory, Ingressus en NewPublic.

Om de tafel zitten, beginnend links vooraan: Irene van der Lugt (Belastingdienst); Mark van Bruxvoort (directeur Newpublic); 
Ger de Bruyn (directeur Ingressus); Adrie Kerkvliet (EZ-directeur Bedrijfsvoering); Wilbert Hoffstädt (EZ-DB);
Monique Vermeulen (directeur DOCFactory); Linda Ruseler (plv. directeur Centrale Facilitaire Dienst-Belastingdienst).