Website stichting Harmonia gelanceerd

07-01-2016

In december 2015 is de website van de PPS Harmonia officieel gelanceerd. DOCFactory is partner van Harmonia in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
 
Stichting Harmonia heeft als doel de arbeidsflexibiliteit van medewerkers te verhogen. Daarvoor worden beschikbare medewerkers gekoppeld aan kansen binnen organisaties in hun regio. Op dit moment richt de stichting zich op projecten binnen de archiefbewerking, digitalisering, vernieuwing informatiemanagement en ICT. Organisaties die willen profiteren van de werkwijze van Harmonia doen dat in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst op basis van een PPS (publiek private samenwerking) met de stichting en de andere deelnemende organisaties, zoals het ministerie van Economische Zaken, het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Openbaar Ministerie, de Kamer van Koophandel, Dienst Justitiële Inrichtingen en DOCFactory.
 
Harmonia werd in 2013 opgericht als kleinschalige proef, waarin 15 medewerkers de kans kregen werkervaring op te doen binnen en buiten de eigen overheidsorganisatie. Een jaar later bleek bij de evaluatie dat de betrokken partijen met elkaar definitief door wilden gaan.
 
De website is een belangrijke stap om de doelen van Harmonia te realiseren. Enerzijds wordt op deze manier de bekendheid van de stichting verhoogd, anderzijds wordt de toegankelijkheid voor geïnteresseerden verbeterd.
 
Monique Vermeulen, directeur DOCFactory en vanaf de start betrokken bij Harmonia, ziet de realisatie en lancering van de website als een belangrijke stap. “Als DOCFactory zijn wij er trots op om op deze manier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De realisatie van de website biedt in dit opzicht vele mogelijkheden om het goede werk via Harmonia verder onder de aandacht te brengen en de drempel voor velen te verlagen.”
 
Bianca van den Noort, manager bedrijfsvoering DOCFactory en als field manager betrokken bij Harmonia: “Het vakgebied van de informatieprofessional is op alle vlakken in beweging. Te denken valt aan de groeiende rol van de automatisering in het dagelijkse leven en op het werk, die gepaard gaat met een toenemend gebruik van digitale bestanden.
 
Als gevolg hiervan veranderen organisaties, hetgeen niet zonder gevolgen blijft voor medewerkers. Met Harmonia willen wij deze medewerkers een nieuwe kans bieden door hen in te zetten op projecten en hen tegelijkertijd door middel van action learning te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties en vaardigheden.
 
De website vervult in dit perspectief een belangrijke en cruciale rol doordat potentiële kandidaten en opdrachtgevers informatie kunnen vinden en zich met één muisklik als belangstellende kunnen aanmelden.

De website is te bezoeken via www.ppsharmonia.nl