Referentie Zeeuws Archief

02-05-2024

Het Zeeuws Archief beheert het archief van de voormalige Deltadienst van Rijkswaterstaat. Deze dienst was verantwoordelijk voor de uitvoering van het Deltaplan na de Watersnoodramp in 1953. De ontwikkeling van het Deltaplan, de implementatie van het beleid en de uitvoering ervan zijn vastgelegd in dit unieke archief dat is opgenomen in het Nederlandse Memory of the World Register van Unesco.

U treft de referentie van het Zeeuws Archief onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.