Referentie Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief beheert het archief van de voormalige Deltadienst van Rijkswaterstaat. Deze dienst was verantwoordelijk voor de uitvoering van het Deltaplan na de Watersnoodramp in 1953. De ontwikkeling van het Deltaplan, de implementatie van het beleid en de uitvoering ervan zijn vastgelegd in dit unieke archief dat is opgenomen in het Nederlandse Memory of the World Register van Unesco.

De bestanddelen zijn ontsloten door een grote inventaris, die een weerspiegeling vormt van de complexe organisatie die de Deltadienst was. Het Zeeuws Archief wil de huidige inventaris gebruiksvriendelijker presenteren, door gedeelten van het archief te digitaliseren. Om dit te realiseren moet de basis van het archief op orde zijn.

Om de vraagstukken rondom de verschillende archiefonderdelen in kaart te brengen werd door DOCFactory een archiefbewerkingsplan opgesteld. Het Zeeuws Archief kan daarmee bepalen hoe knelpunten moeten worden aangepakt. Het eindresultaat is een uitstekende basis gebleken om verder met het archief aan de slag te gaan. Daarnaast zijn we tevreden over de prettige wijze waarop de samenwerking met DOCFactory is verlopen.

Orestis Katsivelis
Coördinator Collectiebeheer en Digitalisering


Terug naar overzicht