Referentie Hoogheemraadschap Rijnland

30-05-2024

In de periode 2005-2015 is het archief van het Hoogheemraadschap deels op papier en deels digitaal gevormd en opgeslagen in het documentmanagementsysteem Corsa. 

Het Hoogheemraadschap vroeg om een “vakinhoudelijke, effectieve en creatieve bijdrage bij het opstellen van een plan om te komen tot een pragmatische en stapsgewijze aanpak voor een geordend archief” .

Door een medewerker van DOCFactory is een Plan van aanpak opgesteld waarin de uit te voeren werkzaamheden zijn benoemd en verdeeld in “porties”.

Bij het opstellen van deze documenten is zeer regelmatig overleg geweest met diverse direct betrokken medewerkers van het team Documentaire & historische informatievoorziening. Deze samenwerking hebben wij als zeer prettig ervaren.

U treft de referentie van het Hoogheemraadschap Rijnland aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.