Sander Dammann

 

Sander Dammann studeerde Informatiedienstverlening- en Management (IDM ) aan de Haagse Hogeschool. Voor die opleiding liep Sander echter al een snuffelstage bij een bibliotheek; hier hielp hij bijvoorbeeld mee bij het maken van een knipselkrant. Dit zorgde er voor dat Sander al vroeg in aanraking met het vak informatiemanagement is gekomen. 

Als student IDM  heeft Sander veel geleerd over o.a. beeldbanken, open data, big data, het toegankelijk maken van informatie en informatieplannen. Ook heeft hij tijdens zijn opleiding interessante projecten uitgevoerd, waaronder het presenteren van een prototype van een app op basis van open data voor ambtenaren en het inrichten van een SharePoint omgeving voor een gemeentearchief. 

Het onderwerp open data vond hij zo interessant dat hij hierop is afgestudeerd. Vooral het onderzoeken welke relevante data beschikbaar kunnen worden gesteld voor gebruikers alsmede het implementeren van de (linked) open data in een collectiedatabase intrigeerde Sander. Nadat hij afgestudeerd was, kwam hij tijdens zijn zoektocht naar een leuke baan kwam hij terecht bij DOCFactory. 

Sanders interesses liggen vooral op het gebied van digitalisering, beeldbanken en het toegankelijk maken van informatie. Door de kennis die hij heeft opgedaan tijdens zijn studie hoopt hij een goede bijdrage te leveren aan de verschillende projecten. Hij kan niet wachten om zijn opgedane kennis nu in de praktijk te brengen. Sander is sinds 2019 in dienst van DOCFactory. 

linkedin.com/in/sander-dammann/

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer