Katja Sienknecht

|

Senior informatiespecialist

Katja is sinds 2005 actief op het gebied van informatievoorziening en -management. Na het werk bij de gemeente Amsterdam volgde Katja diverse opleidingen op het vakgebied, waaronder de LARM, en combineerde deze opleidingen met het uitvoeren van projecten.

Katja is met name werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid en de semi-overheid, zowel zelfstandig als in teamverband. Hierbij heeft ze ruime ervaring opgedaan met zowel bewerkingstrajecten (ook met medewerkers uit de WSW) alsook met het begeleiden van fusie- en verandertrajecten, het uitvoeren van Quickscans en het geven van praktische adviezen.

Als senior informatiespecialist heeft Katja een groot aantal inventarisatieprojecten begeleid, waarbij ze zich ook heeft bekwaamd in het leiding geven en coaching-on-the-job. Intern verzorgt zij cursussen en bijscholingen voor nieuwe collega’s.

Katja's talent ligt in het omzetten van de informatiebehoefte van de werkvloer naar de inrichting van de informatievoorzieningssystematiek. Katja ondersteunt mensen bij een andere aanpak en manier van denken. Ze is nieuwsgierig, analytisch en pragmatisch.

In het verleden heeft Katja een aantal artikelen over uiteenlopende onderwerpen in het vakblad OD gepubliceerd.

Katja haar motto is: Informatie moet de mens dienen, niet de mens de informatie.