Referentie gemeente Leudal

04-11-2020

De gemeente Leudal heeft DOCFactory opdracht gegeven voor het actualiseren van de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer, het schrijven van een Handboek Vervanging en een Protocol Dossiervorming. In tweede instantie werd aan deze opdracht het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem aan toegevoegd.

U treft de referentie van de gemeente Leudal aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.