Referentie CIBG

04-04-2023

DOCFactory heeft het CIBG ondersteund bij het uitvoeren van een nulmeting. Op basis van een tweetal cases heeft DOCFactory een analyse uitgevoerd op de praktische aspecten en de dagelijkse gang van zaken. Dit heeft input opgeleverd voor een businesscase met een concreet actieplan.

U treft de referentie van het CIBG aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.