Referentie CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die transparante en betrouwbare data en informatie biedt in zorg en welzijn.

Het CIBG biedt zijn opdrachtgevers een volledig pakket aan dienstverlening. Het CIBG vertaalt de beleidsvraag naar een uitvoeringsproject en geeft hierbij ook advies op het gebied van juridische zaken en communicatie. Het CIBG verzorgt het klantcontact en analyseert en deelt de ervaringen van zijn klanten met opdrachtgevers. Zo is het CIBG de schakel tussen overheid en samenleving.

DOCFactory heeft bij het CIBG een nulmeting uitgevoerd die een duidelijk beeld geeft van het speelveld en inzicht geeft waar het CIBG staat vanuit het perspectief van de informatiehuishouding: welke voorwaarden zijn al aanwezig? Welke stappen moet het CIBG nog maken? Op basis van een tweetal cases heeft DOCFactory een analyse uitgevoerd op de praktische aspecten en de dagelijkse gang van zaken. Dit heeft input opgeleverd voor een businesscase met een concreet actieplan waarmee de verdere professionalisering van het informatiebeheer binnen het CIBG verder vormgegeven kan worden.

Bij deze opdracht is gebruik gemaakt van  de Baseline Informatievoorziening Rijksoverheid (BIR), het Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO), het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijk 2019-2025 en het daaruit voortkomende Generiek Actieplan Informatiehuishouding Rijksoverheid Open op Orde 2021-2026.

Gedurende de opdracht hebben de adviseurs van DOCFactory blijk gegeven van deskundigheid, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij zijn dan ook  tevreden met de samenwerking en het resultaat.

Laurens C. Mineur
Programmamanager Open op Orde
Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS


Terug naar overzicht