Referentie gemeente Oss

28-10-2022

DOCFactory heeft de gemeente Oss ondersteund bij het overdragen van een goed toegankelijk milieuvergunningenbestand.

Een gedeelte van de Hinderwetvergunningendossiers en de resterende vergunningendossiers uit de periode 1994-2008 kwamen in aanmerking voor overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Om de dossiers hiervoor geschikt te maken heeft DOCFactory de bewerking op zich genomen en het bestand geschoond en geïnventariseerd.

U treft de referentie van de gemeente Oss onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.