Gemeente Oss

De gemeente Oss bestaat, na verschillende gemeentelijke samenvoegingen vanaf 1994, uit een groot aantal woonkernen waarvan de stad Oss de grootste is. Het grondgebied grenst in het noorden aan de rivier de Maas.

Een gedeelte van de Hinderwetvergunningendossiers van de (voormalige) gemeenten is in het verleden, na te zijn gescand, overgebracht naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Ook de resterende vergunningendossiers uit de periode 1994-2008 komen in aanmerking voor overbrenging. Om de dossiers hiervoor geschikt te maken diende nog een bewerking plaats te vinden.

Door middel van de inzet van twee medewerkers van DOCFactory zijn de werkzaamheden op projectbasis uitgevoerd. Zij hebben de vergunningendossiers geselecteerd en geregistreerd, waarbij werd aangesloten op een al bestaande dossierlijst. De te bewaren bestanddelen zijn ontdaan van niet-duurzame materialen en opnieuw verpakt in zuurvrije omslagen en dozen. Het resultaat is een goed toegankelijk milieuvergunningenbestand dat gereed is voor overdracht aan het BHIC.

De opdracht werd binnen de geplande tijd uitgevoerd, waarbij steeds goed werd gecommuniceerd over voortgang en planning. De gemeente heeft de samenwerking met DOCFactory daarom als prettig ervaren en is tevreden over het resultaat.

Casper Bast

Teamleider
Gemeente Oss


Terug naar overzicht