Archief Nationaal Comité 4 en 5 mei overgedragen aan Nationaal Archief

09-01-2015

DOCFactory heeft het archief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei bewerkt en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Het archief bevat 19 meter documenten, foto’s en publiciteitsmateriaal van verschillende instanties die zich hebben beziggehouden met het herdenken van de oorlogsslachtoffers en het vieren van de bevrijding in 1945. Dit complete archief laat de geschiedenis zien van herdenken en vieren in Nederland.

Tijdens een bijeenkomst op 8 december jl. is het archief overgedragen aan het Nationaal Archief in Den Haag.

"Wij zijn verheugd dat door de overdracht het archief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei nu ook beschikbaar is voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van herdenken en vieren," aldus Joan Leemhuis-Stout, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, die tijdens de overdracht van het archief van het NC de prettige samenwerking tussen alle betrokken partijen niet onvermeld wilde laten.

Herdenken en vieren
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft sinds zijn oprichting in 1987 het herdenken en vieren op de kaart gezet. De wijze waarop Nederland zijn slachtoffers herdenkt en de vrijheid viert is in de loop van de tijd veranderd. Het archief  geeft een mooi tijdsbeeld, van stille tochten vlak na de bevrijding tot grootse Bevrijdingsfestivals.

Tijdens de overdracht werden enkele stukken tentoongesteld die de geschiedenis van herdenken in al zijn facetten laten zien. Van draaiboeken voor 4 mei tot foto’s van de plechtigheid waarbij de Amsterdams-Joodse school Rosj Pina in aanwezigheid van prins Bernhard als eerste school het oorlogsmonument de ‘Dokwerker’ adopteerde, 25 september 1985.

Openbaar archief
De archieven van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn openbaar en vanaf 9 december op de studiezaal van het Nationaal Archief te raadplegen: Nationaal Archief, Den Haag, Nationaal Comité 4 en 5 mei en voorgangers, nummer toegang 2.19.251.

De inventarisatielijst is vanaf die datum ook online beschikbaar.

Bij het opstellen van dit bericht is onder meer gebruik gemaakt van een persbericht van het Nationale Comité 4 en 5 mei.

Klik hier voor een volledig overzicht van archiefinventarissen die DOCFactory heeft gemaakt voor het Nationaal Archief.