Peter Kalkhoven

|

Adviseur

Al snel na afronding van zijn rechtenstudie in Leiden deed Peter ervaring op met documentaire informatievoorziening en facilitair management. Het vakgebied, de afwisseling en de servicegerichte instelling pasten hem als een jas.

In 1993 werd hij adjunct-hoofd van de facilitaire dienst bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening, vervulde hij adviesrollen en begeleidde hij projecten en verandertrajecten. Hij stelde beheersregels, selectielijsten en procedures op en coördineerde het optimaliseren van processen en overbrengen van archieven. In 2008 werd hij eindverantwoordelijke voor de afdeling en kreeg hij ook diverse registraties onder zijn hoede.

Na de opheffing van de product- en bedrijfschappen in 2014 werd hij senioradviseur bedrijfsvoering bij het Ministerie van EZ&K, en werkte mee aan de vereffening van de 17 product- en bedrijfsschappen. Hij maakte planningen, beschreef processen en coördineerde de afhandeling van juridische vraagstukken. Ook was hij projectleider en seniorbeleidsadviseur binnen het projectteam EU-voorzitterschap.

Peter zoekt graag naar legitieme, herkenbare en werkbare oplossingen. Hij houdt ervan als een partner te adviseren, projecten samen tot een goed einde te brengen en bij te dragen aan ontwikkeling.