Monique Vermeulen

|

Founder

Na de opleiding Facility Management en een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de uitzendbranche zette Monique in 1990 de eerste stappen op het gebied van de archieven en de informatievoorziening. Dit deed zij als medeoprichter van Breddels & Vermeulen, bureau voor detachering en advies. Gespecialiseerd in archiefmanagement bij de rijksoverheid en het bedrijfsleven, groeide Breddels & Vermeulen onder leiding van Monique tot een omvangrijk bureau. In 1998 fuseerde Breddels & Vermeulen met ODRP, toentertijd een dochteronderneming van Ernst & Young, tot Doxis Informatiemanagers. Monique werd in 2000 benoemd tot partner van Ernst & Young en trad aan als directeur van Doxis Informatiemanagers. Onder haar leiding, waarbij Monique haar vaardigheden aangescherpte door leiderschapstrainingen aan de Nyenrode Bussiness School, het IMD in Lausanne en het Ashridge in Londen, groeide Doxis uit tot het toonaangevende bureau in Nederland.

In 2010 heeft Monique met Laurens Verbeek en Michiel de Koning DOCFactory opgericht. Anno 2021 heeft DOCFactory op een gemiddelde dag 80 projecten lopen waaraan een team van ongeveer 65 medewerkers invulling geeft. Naast haar rol binnen DOCFactory was Monique betrokken als mede-initiator en bestuurslid van de stichting brenq (voorheen PPS Harmonia) die als doel had zonder winstoogmerk de arbeidsmobiliteit van boventallige overheidsmedewerkers te vergroten.

Monique brengt als ondernemer, directeur en persoon graag mensen samen om hen het beste tot hun recht te laten komen. Zij vormt daarbij een verbindende schakel tussen disciplines, moderator en aanjager van veranderingen.

Monique nam het initiatief tot het oprichten van een branchevereniging, wat resulteerde in het Platform Informatiemanagement waar zij tot 2010 voorzitter van was. Binnen Ernst & Young nam zij deel aan vele gremia die zich bezig hielden met multidisciplinaire samenwerking en de ontwikkeling van diverse marktsegmenten. Namens Ernst & Young trad zij tussen 2005 en 2010 op als coach van het Internationale Womens Leaderschip Program dat is gericht op het stimuleren van de groei van talentvolle vrouwen binnen multinationals.

Motto: "Doe je niets, dan gebeurt er niets. Doe je weinig, dan gebeurt er weinig. Doe je veel, dan gebeurt er veel"