Laurens Verbeek

|

Founder

Laurens studeerde sociale- en economische geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 1991 haalde hij zijn doctoraal en in dat jaar maakte hij kennis met archief- en informatiebeheer als projectmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse zaken. Deze kennismaking beviel zo goed dat hij de SODII volgde en zich verder bekwaamde in het vak informatiebeheer.

Van 1992 tot 1998 was hij via Breddels & Vermeulen (B&V) actief in vele projecten binnen de (rijks)overheid. In de projecten, van archiefbewerking tot strategische inrichting, vervulde hij in de loop der tijd de rol van projectmedewerker, onderzoeker, adviseur, senioradviseur, projectleider, interimmanager en programmamanager. Naast de projecten gaf hij ook invulling aan de interne functie van projectmanager binnen B&V.

In 1998 fuseerde B&V met ODRP, een dochter van Ernst & Young (EY), tot DOXiS. Na een actieve rol in deze fusie gaf hij van 1998 tot 2005 leiding aan de Sector Overheid bestaande uit 7 businessunits met ieder een eigen specialisatie. Van 2005 tot 2007 maakte Laurens een uitstap naar EY in Brussel om daar een bedrijf in het informatiebeheer vorm te geven. Vanaf 2007 gaf hij in de rol van Director Operations leiding aan de activiteiten van DOXiS op het gebied van tactisch en operationeel informatiemanagement binnen zowel de publieke - als de private sector.

In 2010 heeft Laurens met Monique Vermeulen en Michiel de Koning DOCFactory opgericht. Anno 2021 heeft DOCFactory op een gemiddelde dag 80 lopende projecten waaraan een team van ongeveer 65 medewerkers invulling geeft. Naast zijn rol binnen DOCFactory is Laurens, om de aansluiting op ontwikkelingen in het vakgebied te houden, ook actief in projecten. De afgelopen jaren was hij voornamelijk werkzaam binnen de politie, als één van de kwartiermakers voor de DIV binnen de Nationale Politie i.o., als één van de programmamanagers voor de transitie naar een hedendaags informatiebeheer en als seniorbeleidsadviseur bij de staf Korpsleiding.

Ook aan bestuurlijke ervaring ontbreekt het Laurens niet. Van 2005 tot en met 2008 was hij lid van het dagelijks bestuur van de sectorgroep Rijksoverheid van EY. Van 2010 tot 2017 was hij voorzitter van het bestuur van de regio West en lid van het landelijke (hoofd)bestuur van de vereniging SOD (tegenwoordig onderdeel van de KNVI). Ook was Laurens tussen 2000 en 2010 lid van de adviescommissie archieven van de VNG.

Vakinhoudelijk ligt zijn specialisatie in verandertrajecten, organisatie van de DIV, het aansturen van teams en procesgeoriënteerde benadering van de informatiehuishouding. Zijn motto: "Het mooiste resultaat is mensen en teams dingen laten doen die ze zelf niet voor mogelijk hielden"