Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

29-01-2020

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.

U treft de referentie van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.