Referentie Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

17-01-2022

DOCFactory heeft voor de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een documentair structuurplan (DSP) opgesteld, een overzicht van de (archiefwaardige) informatie die door een organisatie wordt beheerd. Het DSP is opgesteld in het kader van het programma van de ODRA om het informatiebeheer verder te ontwikkelen en professionaliseren.

U treft de referentie van ODRA aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.