Referentie gemeente Midden-Delfland

13-07-2020

De gemeente Midden-Delfland heeft DOCFactory verzocht om ondersteuning te verlenen bij het wegwerken van een achterstand bij de archivering van cliëntendossiers van de afdeling Sociale zaken in het kader van onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. DOCFactory heeft hetzelfde gedaan bij het verhelpen van een onstane achterstand bij ontstaan bij het ordenen en bewerken van de Omgevingsvergunningen en het digitaal archiveren hiervan in Corsa. 

In het verlengde hiervan heeft DOCFactory een audit uitgevoerd in het kader van de voorbereiding op de implementatie van een handboek vervanging, op een onderdeel waar onduidelijkheden waren ontstaan over de juiste kwaliteit van scanning. 

U treft de referentie van de gemeente Midden-Delfland aan onder de tab Referenties.

U kunt ook hier klikken.