Nu beschikbaar en te downloaden: MDTO-schema

13-06-2022

Metadata vormen een belangrijk aspect voor het duurzaam toegankelijk maken van digitale informatie. Duurzame toegankelijkheid speelt bij de meeste adviestrajecten van DOCFactory een belangrijke rol. Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) vervangt sinds 2021 het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO), waardoor het de nieuwe norm is geworden voor decentrale overheden. Voor de rijksoverheid is MDTO een handreiking, het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR) blijft vooralsnog de norm.

Bij de switch naar het werken met MDTO merkten wij dat deze nieuwe norm minder praktisch te verwerken is dan zijn voorgangers. Reden hiervoor was dat van MDTO geen schematisch overzicht beschikbaar was, zoals dat wel het geval was bij TMLO en TMR. Omwille van de overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid heeft DOCFactory zelf dit schema opgesteld. In het MDTO-schema van DOCFactory zijn hyperlinks naar uitleg van begrippen en een concordans tussen MDTO en TMLO toegevoegd.

DOCFactory stelt het MDTO-schema graag beschikbaar, zodat ook andere organisaties dit kunnen gebruiken om de implementatie van MDTO te vergemakkelijken in hun streven naar duurzame toegankelijkheid van informatie. U kunt het schema via deze link downloaden in PDF-formaat. Mocht u vragen hebben of graag de Excel-versie willen ontvangen, dan kunt u contact met ons op nemen. Wij sturen u de Excel-versie graag vrijblijvend toe.