Een bijzonder project

26-09-2013

Niemand zal betwisten dat Douwe Egberts (D.E) een bekende naam is. Het koffie- en theebedrijf is een van de oudste ondernemingen in Nederland en kent een lange historie van maar liefst 260 jaar Op het gebied van marketing en design is D.E altijd een voorloper geweest.  

Een bijzonder initiatief is dat van het bekende geschenkensysteem. D.E was een van de eerste bedrijven die het idee uitwerkte om klanten te binden door hen te belonen voor het kopen van de D.E-producten. Met elke aankoop spaarde een consument punten, die  vervolgens konden worden ingewisseld voor een geschenk in de D.E-winkel.  

Komend jaar bestaat het geschenkensysteem van D.E 90 jaar. Voldoende aanleiding om nader onderzoek te doen naar de oorsprong, de uitwerking en de geschiedenis van een van de oudste spaarsystemen in de wereld.  

Namens DOCFactory zal Arne van Silfhout, die de opleiding "Master Design Cultures" heeft gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, dit onderzoek verrichten. Doel is om een onderzoeksrapport op te stellen dat informatie bevat aan de hand waarvan D.E, in het bijzonder het Heritage Center van D.E, de verwachte stroom aan vragen zal kunnen beantwoorden die los zal komen  als D.E in zijn (reclame-)uitingen aandacht zal schenken aan 90 jaar sparen.

Enerzijds zullen deze vragen beperkt zijn tot eenvoudige kwesties als het dateren van oude voorwerpen uit het geschenkensysteem, anderzijds zullen verschillende media D.E benaderen met verzoeken om achtergrondinformatie en illustratiemateriaal.

Het onderzoek naar het geschenkensysteem van D.E wordt uitgevoerd in het kader van het langdurige samenwerkingsverband dat Douwe Egberts en DOCFactory per 1 mei jl. zijn aangegaan. Onderdelen hiervan zijn het verder professionaliseren van het document- en informatiemanagement binnen D.E en het moderniseren van het Heritage Center, het kloppende historische hart van 260 jaar Douwe Egberts.