Rob van der Linden

Rob zijn eerste kennismaking met archieven was bij het ministerie van Defensie, bij de DIV van de Koninklijke Landmacht. Na het behalen van de diploma’s voor de opleidingen SOD I en II is Rob werkzaam geweest bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Provincie Zuid-Holland. In de jaren voorafgaand aan het dienstverband bij DOCFactory was Rob actief bij diverse Faculteiten en het Centraal Archief van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het werken in de informatievoorziening en het digitaliseren binnen de informatiehuishouding geven hem veel voldoening.

Naast het werk voor DOCFactory is Rob in deeltijd werkzaam in het eigen familiebedrijf, een verkeersschool in Rotterdam, als rijinstructeur.

Het werken in het brede vakgebied dat DOCFactory bestrijkt ziet Rob als een mooie uitdaging met vele leermomenten en nieuwe ervaringen. Een uitdaging die hij met beide handen aanpakt.

Zijn motto is als rasechte Rotterdammer is: “niet praten maar poetsen!”

linkedin.com/in/rob-van-der-linden-2571a418a/

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer