Wijnhuisfonds

Het Wijnhuisfonds werd in 1927 in Zutphen opgericht en is daarmee één van de oudste restaurerende instellingen van ons land. In 2013 heeft het Wijnhuisfonds een verzoek gedaan aan het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een subsidie om het archief digitaal ter beschikking te kunnen stellen aan het publiek.

Nadat dit verzoek om een bijdrage werd gehonoreerd is door het Wijnhuisfonds aan DOCFactory opdracht verleend om in samenspraak met het fonds én met het Regionaal Archief Zutphen de archiefbescheiden over de periode 1927-1999 aanvullend te beschrijven en geschikt te maken voor digitale publicatie.

Door DOCFactory is een logische ordening en unieke beschrijving en nummering van de archiefstukken aangebracht zodat de terugvindbaarheid gegarandeerd is en onderzoek in de stukken aanzienlijk is vergemakkelijkt. Uiteindelijk is door DOCFactory in mei 2014 een Inventaris van het archief van de Stichting Wijnhuisfonds 1927-1999 opgeleverd. Hierdoor komt binnenkort de informatie van dit voor Zutphen zo bijzondere archief van het Wijnhuisfonds via de website van het Regionaal Archief Zutphen voor alle belangstellenden beschikbaar

DOCFactory heeft het Wijnhuisfonds met haar expertise ondersteund bij de subsidieaanvraag en vervolgens, samen met het Regionaal Archief Zutphen, binnen korte tijd en binnen de beschikbare middelen een prima inventaris opgeleverd.

 

Silvia Heyl
Directeur Stichting BOG, uitvoerend orgaan voor Stichting Wijnhuisfonds

Etienne van den Hombergh
Regionaal Archief Zutphen


Terug naar overzicht