Werkom

Per 1 januari 2018 is Werkom opgericht als participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend. Het regionale SW-bedrijf, BaanStede, dat per die datum ophield te bestaan, heeft de afhandeling van haar archieven overgedragen aan Werkom. Het BaanStede archief was de laatste jaren enkele keren verhuisd, waardoor niet meer gesproken kon worden van een geordend archief en overdracht naar de archiefbewaarplaats niet zonder meer mogelijk was.

Daarom hebben we contact gezocht met DOCFactory. Zij hebben het hele archief geordend en waar nodig het historisch archief bewerkt. Gedurende het project onderhield DOCFactory de contacten met de archiefbewaarplaats, zodat voldaan werd aan de eisen voor overdracht van het archief. Naast een fysiek archief bewaarde BaanStede ook veel documenten digitaal. Hier en daar moest het analoge archief vanuit de digitale bestanden worden aangevuld. Een pluspunt bij deze omvangrijke klus was dat DOCFactory meerdere medewerkers tegelijk kon inzetten. Zij werkten heel zelfstandig en hebben bij het project ook nog een leerwerkplek kunnen bieden aan een werkzoekende die bij Werkom in een traject zat.

Het project is afgerond. Het historisch archief van BaanStede is door de medewerkers van DOCFactory overgebracht naar de archiefbewaarplaats en het te vernietigen deel van het archief staat in hapklare brokken klaar om na een fiat van de archiefinspecteur te worden afgevoerd. Voor ons is het contact met DOCFactory aanleiding geweest om het bedrijf ook in te schakelen voor een advies over de digitale invulling van het document management bij Werkom.

 

Meindert de Jong
Beleidsadviseur Werkom


Terug naar overzicht