TenneT

TenneT zorgt, als toonaangevende Europese netbeheerder, voor een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening aan 41 miljoen eindgebruikers. TenneT zet zich in te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn en is één van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. 

Het team van Offshore Asset Management is in de afgelopen periode flink gegroeid en hiermee ook het aantal documenten. Vanuit het oogpunt van efficiency en verantwoording heeft TenneT behoefte aan een duidelijke structuur en heeft DOCFactory gevraagd deze te realiseren op soortgelijke wijze als bij een eerder project voor de Performance Unit Large Projects.

DOCfactory heeft, in nauw overleg en samenwerking met key-users en gebruikers van de afdeling Asset Management, in 4 maanden tijd een geheel nieuwe structuur ontwikkeld en ingericht voor een SharePointsite. Vervolgens heeft DOCFactory alle bestanden geschoond, gemetadateerd en gemigreerd naar deze nieuwe site. Ter afsluiting van het project heeft DOCFactory tijdens een projectoverleg de structuur toegelicht en een goede en duidelijke gebruikersinstructie gegeven.

DOCFactory heeft volgens Tennet goed ingeschat welke behoefte er was en is tevreden over het eindresultaat.


Terug naar overzicht