Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

Op verzoek van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD) heeft DOCFactory onderzoek verricht naar de toekomstige mogelijkheden om SALD en de daarbij aangesloten gemeenten (Zevenaar, Doesburg, Duiven en Westervoort) aan te sluiten op het e-depot van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL). ECAL heeft in het verleden veel inspanningen verricht om een e-depot te lanceren en beschikt heden ten dage over een goed werkend e-depot.

DOCFactory heeft middels een businesscase in kaart gebracht welke noodzakelijke maatregelen hiertoe getroffen dienen te worden en aan de hand van welke stappen en op welke wijze vanuit SALD en de betrokken zorgdragers een mogelijke aansluiting op het e-depot van ECAL zou kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is nadrukkelijk aandacht geschonken aan te nemen organisatorische maatregelen en aan archieftechnische zaken, inclusief de noodzakelijke investeringen in tijd en geld om aansluiting op het e-depot van ECAL te bewerkstelligen. Dit per deelnemende organisatie.

DOCFactory heeft het onderzoek op deskundige en pragmatische wijze uitgevoerd. De samenwerking met de adviseurs van DOCFactory is op prettige wijze verlopen, waarbij goed rekening is gehouden met de eisen en wensen van alle betrokken zorgdragers. Alle betrokken organisaties zijn tevreden met het eindresultaat.Alex Koster

Streekarchivaris
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg


Terug naar overzicht