Stadsarchief Breda

Stadsarchief Breda beschikt over een uitgebreide beeldcollectie en wil deze graag online met het publiek delen. Het auteursrecht vormt hierbij een complicerende factor die, gezien het aantal rechtszaken van de afgelopen jaren, niet genegeerd mag worden. Om toch tegemoet te komen aan de wens om zoveel mogelijk historisch materiaal online beschikbaar te stellen, heeft Stadsarchief Breda DOCFactory gevraagd de auteursrechtenproblematiek nauwkeurig in beeld te brengen en een plan van aanpak te schrijven met als doel op pragmatische en praktische wijze het hoofd te bieden aan de auteursrechtenproblematiek.

De adviseurs van DOCFactory hebben een stappenplan opgesteld voor het uitvoeren van een gedocumenteerd, gedegen onderzoek naar auteursrechthebbenden. Aan de hand hiervan hebben zij een risicoanalyse geformuleerd, waarbij zij rekening hielden met uiteenlopende, relevante, factoren. Vervolgens is gezamenlijk, waarbij het stappenplan en de risicoanalyse als uitgangspunt dienden, een prioriteitenlijst gemaakt.

De samenwerking met de deskundige adviseurs van DOCFactory is prettig verlopen, waarbij goed rekening is gehouden met onze wensen. We zijn tevreden met het eindresultaat.

 

Ynze Alkema

Hoofd Stadsarchief Breda


Terug naar overzicht