SPO Utrecht

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO Utrecht) heeft als doel om in elke wijk van Utrecht openbaar basisonderwijs te realiseren. In dit kader is een belangrijke taak het zorg dragen voor een zo optimaal mogelijke huisvesting van de openbare basisscholen. Deze taak leidt tot de nodige documentaire neerslag waarin rechten en plichten zijn vastgelegd. SPO Utrecht heeft aan DOCFactory de opdracht gegeven om het informatiebestand, dat bij het huisvesten van openbare basisscholen wordt gevormd, te onderzoeken op beheersmatige verbetermogelijkheden en deze vervolgens daadwerkelijk toe te passen. Dit voor zowel het digitale als analoge deel van het archief.

Resultaat van het project is dat wij voor de toekomst beschikken over een blauwdruk voor een efficiënt ingericht archiefbeheer alsmede een geschoond en goed toegankelijk informatiebestand  waardoor wij de huisvestingsaangelegenheden makkelijker kunnen oppakken. Wij zijn tevreden met de manier waarop de adviseur van DOCFactory de werkzaamheden heeft opgepakt en uitgevoerd. Met name de proactieve houding, die zich uitte in het op verschillende vlakken meedenken en adviseren, waarderen wij zeer.

 

Rob van der Westen

Beleidsadviseur Huisvesting
SPO Utrecht


Terug naar overzicht